>> strona główna  |  Historia
  reaktywowanie klubu
  Reaktywowanie Klubu rok 1999
    Zarys historyczny Towarzystwa:
 • 31.01.1927 r. powstaje Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarzy,
 • wrzesień 1932 r.  zostaje oddana do użytku przystań wioślarska przy ul.3 Maja 14,
 • 1939 - 1945 r. zawieszenie działalności, konfiskata sprzętu oraz całej dokumentacji,
 • 1945 r. wznowienie działalności ChTW,
 • 1950 - 1951 r. przekształcenie w Związkowy Klub Sportowy  „Związkowiec”,
 • 1951 - 1957 r. Związkowy Klub Sportowy „Spójnia”,
 • 1957 - 1999 r. sekcja wioślarska K.S. "Legia" Chełmża,
 • 25.09.1999 r. rejestracja Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927  kontynuatora tradycji Chełmżyńskiego  Towarzystwa Wioślarzy.

        Nad pięknym Jeziorem Chełmżyńskim znajduje się przystań  ChTW 1927. Wioślarstwo w naszym mieście ma bardzo bogatą tradycję i dlatego też grupa osób m.in. Jerzy Talkowski, Eugeniusz Lau, Marian Nowakowski, Zbigniew Lewandowski, Mariusz Nitzler, Zenon Jędrzejowski, Lech Ziółkowski oraz późniejszy prezes Miłosz Makowski podjęła wszelkie działania do reaktywowania klubu wioślarskiego i kontynuacji tradycji Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarzy.
        25 września 1999 r. zarejestrowano Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927.  Na zebraniu założycielskim Towarzystwo wyznaczyło cele swej działalności:

 • rozwijanie różnych form kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży,
 • sport wyczynowy oraz rekreację ruchową ze szczególnym uwzględnieniem wioślarstwa.
      Towarzystwo działa poprzez:
 • organizowanie osób dorosłych do działań na rzecz ChTW 1927,
 • tworzenie warunków organizacyjnych do szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo,
 • organizację imprez sportowych, obozów szkoleniowych, a także udział w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego.

           Poprzednie władze klubu K.S. "Legia" Chełmża przekazały posiadany sprzęt i obiekty. Zwrócono się do władz Miasta o wydzierżawienie przystani. Obiekt ten wymagał kapitalnego remontu, ponadto klub borykał się z trudnościami sprzętowymi. Pomimo tych trudności podjęto próbę zmagań sportowych.
           W  klubie  trenowało 40 - 45 zawodników,  z  czego  kadra  klubowa liczyła 26 osób.  Szkoleniowcami byli  Zbigniew Zieliński,  Damian Więcławski i Jerzy Talkowski. Razem ze zdolną i pełną poświęceń młodzieżą zaczęli zdobywać najcenniejsze laury.

Strona główna        |

Napisz do nas        |

Linki      |